Download Isiginci 2020(Mduduzi) Full Song Lyrics & MP3

Isiginci is one of the Most Popular Song by Mduduzi in 2020. Below I share the full lyrics of Isiginci Song 2020. This Song is released on 10 July 2020. You can also Download Isiginci Song in Mp3.

Download Isiginci – Mduduzi 2020 Song in Mp3

Here myfreemp3 is shared with you Isiginci Song Mp3. You can play this Song Online and you can also download Isiginci Song from myfreemp3.

MyFreeMp3 is one of the most popular and Best Websites for Song Lyrics and Song Download in Mp3. Below also I share with you Isiginci Song Lyrics.

Isiginci – Mduduzi Song Lyrics in English

Song NameIsiginci
ArtistMduduzi
AlbumIsiginci
Genre Love
Released Date10 July 2020

Ushuni weNkabi
Shwele

Kukhal’ is’ginci sakh’ enhlizwen’ yami
Um’ usumamatheka ngivele ng’zule
Ndibon’ ubuhle bakho
Ikhanda l’zule
Kodwa k’vele kuthi “hu”
Uma ng’cabanga ng’thand’ intomb’ entle kangaka

Sendicabangile
Bona ngiyosebenza
Wangenz’ umuntu
Ungibona mna nd’yak’thanda
Wangenz’ umuntu
Ungibona mna nd’yak’thanda

Khaw’tshel’ umama nobab’ iinkomo zikhona
Sengishoda ngawe s’thandwa sami ng’be yindoda
Akekh’ omuny’ onothand’ olunjena
Nguwe wedwa s’thandwa sam’ entlizweni yami
Anginamali futh’ anginakari
Kodw’ uthando lwami luhlala luhlezi kuwe
Ingakho ngithi k’khal’ esakh’ is’ginci entlizweni yami
Nenqondo yam’ ihlal’ icinga ngawe

Kukhal’ sakh’ is’ginci sakh’ entlizweni yami
Um’ usumamatheka ngivele ng’zule
Ndibon’ ubuhle bakho
Ikhanda l’zule
Kodwa k’vele kuthi “hu”
Uma ng’cabanga ng’thand’ intomb’ entle kangaka

Sendicabangile
Bona ngiyosebenza
Wangenz’ umuntu
Ungibona mna nd’yak’thanda
Wangenz’ umuntu
Ungibona mna nd’yak’thanda

Ushuni weNkabi
Gegelagege
Nengena nkom’ iyayidl’ inyama
Sey’zal’ abantu kodwa sey’qom’ i’inyamazane

Ay’na bhaskidi
Ikhuz’ emaketh’ iy’s’phalaphala
Hhawu ndon’ yamanz’ ang’namagama
Bathi mntanomuntu uyaz’ ‘ma ngik’bheka kuthi “hu”
Inhliziy’ igcwal’ uthando ithi “gu”
Shhh ungay’tshel’ abant’, ungayithi “vu”
As’khohlwe oNondaba, ‘ma bekhulum’ akuthi “shu”

Ngilosi yami
Hhaw’, Thembalami
Bambolwami
Mntanomuntu
Sponono sami
U-Lovie wami
Sweetie wami
Nhliziyo yami
UDali wami
Ng’ngak’biza ngawo wonk’, uthanda liphi, Nkanyezi yami?

Imizwilili
Inhliziyo yam’ ikhal’ is’ginci
Usizwe wena wedwa “‘nci, ‘nci, ‘nci”
Asiy’bhimbi
My heartbeat
Uyazi wen’ k’thand’ is’Ngisi
Ushun’ weNkabi i-rap
Woza Mduduzi
Ak’khal’ is’ginci

Kukhal’ is’ginci sakh’ enhlizwen’ yami
Um’ usumamatheka ngivele ng’zule
Ndibon’ ubuhle bakho
Ikhanda l’zule
Kodwa k’vele kuthi “hu”
Uma ng’cabanga ng’thand’ intomb’ entle kangaka

Sendicabangile
Bona ngiyosebenza
Wangenz’ umuntu
Ungibona mna nd’yak’thanda
Wangenz’ umuntu
Ungibona mna nd’yak’thanda

Uyakhumbula ngiqal’ ukuk’bona
Intliziyo yagcwal’ injabulo
Yathi nguye lo umaqondana wami
Ngijabule, ngijabule
Intliziyo yam’ ihlala ik’khumbule
S’thandwa sami, nguw’ ithemba lami

Kukhal’ is’ginci sakh’ enhlizwen’ yami
Um’ usumamatheka ngivele ng’zule
Ndibon’ ubuhle bakho
Ikhanda l’zule
Kodwa k’vele kuthi “hu”
Uma ng’cabanga ng’thand’ intomb’ entle kangaka

Sendicabangile
Bona ngiyosebenza
Wangenz’ umuntu
Ungibona mna nd’yak’thanda
Wangenz’ umuntu
Ungibona mna nd’yak’thanda

Wamuhl’ umntanomuntu
Yayintl’ ingan’ yabantu
Uzalwa ngubani?
Kuvele kuthi “hu”
Wen’ uthokozis’ intliziyo yami
Kuvele kuthi “hu”
Undibona mna ngiyak’thanda

I hope you like Isiginci Song and you are happy with our Lyrics. Here we share the full lyrics of every song.

Please share your review about this Songs and Don’t forget to give a review about MyFreeMp3.